Ważne strony - Odnośniki

Imię Sylwestra Kaliskiego noszą w Polsce również inne szkoły.Patronat nad wszystkimi szkołami sprawuje Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie W tym dziale gromadzimy adresy stron internetowych szkół, instytucji i innych organizacji, które uczyniły Sylwestra Kaliskiego swoim patronem.

Na tej stronie znajdują się łącza do podstawowych aktów prawa państwowego określających podstawy działania szkół podstawowych. Aby dotrzeć do treści wybranego aktu normatywnego, należy kliknąć odnośnik poniżej.

 W tym dziale znajdziecie linki do  wszystkich nizębędnych informacji związanych z egzaminem dojrzałości.