tessa

No i stało się.  W dniu 2 lutego 2018 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych doszło do oficjalnego podpisania Listu Intencyjnego z jednym z największych zakładów produkcyjnych w Bystrzycy Kłodzkiej TESSA sp. z o.o. Firma, z główną siedzibą we Wtórku, rozwija swoje skrzydła na naszym terenie w branży meblarskiej. Bardzo chętnie przyjmuje naszych uczniów w celu przygotowania zawodowego w wielu kierunkach.

02

 

 Podpisanie Listu to korzyści dla obu stron. Dla nas to pewność w realizacji praktyk zawodowych w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i techniczne a dla Firmy możliwość przygotowania sobie młodej i wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Rozmowy przedstawicieli  obu stron to propozycje ciekawych działań w kierunku pozyskania uczniów – praktykantów – pracowników. Oferty dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych mają na celu zatrzymanie młodych ludzi w miejscu zamieszkania i na lokalnym rynku pracy.

W imieniu stron List podpisały Pani Prezes Katarzyna Kaczmarek oraz Pani Dyrektor Dorota Łakucewicz.

 

03 04
05 06

 

Współpracą z TESSĄ zainteresowana jest również Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, mająca w swych strukturach Klaster Edukacyjny. Przedstawiciel Strefy, Dariusz Piotrowski, omówił korzyści wynikające z przystąpienia Firmy do Klastra.

Liczymy na pomyślne wiatry i rejs na spokojne wody na rynku pracy.

                                                                                                  Lucyna Sworszt