otwarta firma

Tradycyjnie już, jak każdego roku, nasza szkoła uczestniczyła w programie OTWARTA FIRMA – BIZNES PRZY TABLICY, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  Jest to największe wydarzenie promujące przedsiębiorczość wśród młodych ludzi na świecie.

            Realizacja programu polega na zorganizowaniu dla uczniów szkoły spotkania z wolontariuszem – przedstawicielem firmy bądź instytucji.

            W tym roku gościliśmy przedstawicieli Banku Zachodniego WBK  - Pana Dyrektora Romana Witwickiego, Panią Karinę Ciepko i Panią Annę Mazurek, którzy poprowadzili warsztaty „Działalność handlowa i przedsiębiorstwo handlowe”.

Na zajęciach prowadzonych przez Panią Mariettę Gacek-Czerny z Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego z Urzędu Miasta i Gminy młodzież poznała procedurę rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej i elementy wniosku CEiDG.

Trzecim tematem podejmowanym na spotkaniach z wolontariuszami było pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności. Pani Ewa Darłak z bystrzyckiego Urzędu Pracy omówiła sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie, a przede wszystkim szczegółowo przedstawiła zasady sporządzania biznesplanu, który obecnie zmienił formę, ale nadal jest ważną częścią wniosku.

Spotkania z praktykami są znakomitym sposobem na realizację treści zawartych w przedmiotach Działalność przedsiębiorstwa handlowego (w technikum handlowym) oraz Działalność gospodarcza w branży informatycznej (w technikum informatycznym), na których uczniowie przygotowywani są do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

            Wszystkim, którzy nam w tym pomogli – dziękujemy.

Koordynator programu – Beata Rydz