29 listopada br. na zaproszenie Rektora-Komendanta i Senatu  Wojskowej Akademii Technicznej  im. Jarosława Dąbrowskiego dyrektor naszej szkoły, pani Dorota Łakucewicz wraz z przedstawicielem grona pedagogicznego ,   panem Arkadiuszem Witkowskim uczestniczyli w Święcie WAT-u i Dnia Podchorążego.

 

 

 

           

  Uroczystość  jest okazją do spotkania z pracownikami uczelni, którzy  wspierają nas w podnoszeniu jakości edukacji ,a także z dyrektorami zaprzyjaźnionych szkół i wymiany doświadczeń.

            

   Wojskowa Akademia Techniczna to nasza patronacka uczelnia z którą współpracujemy od 2009r. Podejmujemy wspólne działania na rzecz rozwoju młodzieży, propagowania wiedzy technicznej i przygotowujemy młodych ludzi na potrzeby coraz bardziej wymagającego rynku pracy.

D.Ł.