Nasi uczniowie wzięli udział w konferencji pt.: „Kultura fizyczna w regionie z wykorzystaniem walorów środowiskowych i potencjału ludzkiego”. Uczniowie zapoznali się z możliwościami rozwoju sportu w naszym regionie oraz zapoznali się z tajnikami alpinizmu i fitnesu.

01 03

 

 

06  13
 15  16